ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

(Đối tượng: Lớp chính quy tập trung khóa 08, HVPG VN.TP.HCM)

Hình thức thi: Trắc nghiệm, chấm bằng máy          
Thời gian làm bài: 60 phút

Số lượng: 80 câu
Số lượng đề: 04 đề
Thang điểm: 40 điểm
Không sử dụng tài liệu

Bài 1: TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
 • Khái niệm tâm lý và Tâm lý học
 • Tâm lý học trở thành một khoa học độc lập
 • Đối tượng nghiên cứu của Tâm lý học
 • Phương pháp nghiên cứu tâm lý
 • Nguyên tắc khi nghiên cứu tâm lý
Bài 2 CƠ SỞ, BẢN CHẤT VÀ PHÂN LOẠI CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ
 • Cơ sở tự nhiên bao gồm những yếu tố nào và đóng vai trò như thế nào, chức năng của bán cầu não trái, phải. (Bỏ qua các phần: cấu tạo, định khu chức năng, của các vùng trên võ não).
 • Quá trình hưng phấn và ức chế (Bỏ các quy luật của hoạt động thần kinh cấp cao)
 • Cơ sở xã hội bao gồm những yếu tố nào, quá trình xuất tâm và nhập tâm
 • Hệ thống tín hiệu thứ I và hệ thống tín hiệu thứ II
 • Những kiểu thần kinh cơ bản
 • Phản xạ
 • Bản chất các hiện tượng tâm lý người
 • Phân loại các hiện tượng tâm lý
Bài 4: HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC
Bài 5: NGÔN NGỮ VÀ TRÍ NHỚ
 • Khái niệm, chức năng, phân loại ngôn ngữ
 • Khái niệm, cơ sở sinh lý, các giai đoạn và phân loại trí nhớ
Bài 6: CẢM XÚC VÀ TÌNH CẢM
 • Khái niệm và phân loại cảm xúc
 • Khái niệm, đặc điểm, các cấp độ, phân loại và những quy luật của đời sống tình cảm
 • Khái niệm đam mê
BÀI 7: Ý CHÍ
 • Khái niệm, các phẩm chất của ý chí
 • Khái niệm, cấu trúc của hành vi ý chí
 • Khái niệm về hành động tự động hóa, kỹ xảo, thói quen, quy luật hình thành kỹ xảo
BÀI 8: NHÂN CÁCH, SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét